Utopie. Van Dale geeft een goede, vanzelfsprekende, misschien wel waterdichte uitleg over de betekenis van het woord. De grootste Nederlandse autoriteit op dit gebied geeft minstens twaalf definities. Meer dan waarschijnlijk veel beter omschreven en beargumenteerd dan de poging het woord te omschrijven zoals ik dat ga doen. Er kan me dus een zekere arrogante boerenwijsheid worden toegedacht. Oordeel zelf, maar volgens mij is er nog een betekenis aan het woord utopie toe te voegen. Het betekend ook ‘ het niet voldoende waarmaken van het intense verlangen ,woorden om te zetten in daden ‘. Utopie. Een schijnbaar onbereikbaar doel. Een utopie kan ook gezien worden als reikhalzend uitkijken naar een ultieme vorm van idealisme en is soms een voorbode voor het ontstaan van realisme. Dat geeft mij het gevoel te mogen vooronderstellen dat in feite alles mogelijk is en het daardoor eigenlijk de grootste kracht van mensen is de wereld verbeteren en er zelf mee te beginnen, een sneeuwbaleffect te veroorzaken.

Samen iets ondernemen kan ook een begin zijn van een nooit eindigende cyclus van dingen die veroorzaakt worden door niet-aflatende energie. Dat klinkt alleen al utopisch en gaat eigenlijk ons verstand te boven en het mijne voorop. Dat heeft volgens mij een reden. De mens is onderdeel van het universum en maakt daarom nog steeds deel uit van de steeds doorgaande evolutie. Die is volgens mijn diepe overtuiging nog niet af. Ook andere dingen zijn nog niet af. En zie, er is een wereld die niet af is. We zullen daarom moeten wachten tot dat dat het geval is natuurlijk ,omdat de moeilijkheid gelegen is in het feit dat mensen nu nog afhaken voor het onmogelijke om het simpele feit dat ons brein nog niet zo ver is, nog niet af is . Het laat ons in de kou staan zodat nu nog de optimisten het afleggen tegen de pessimisten. Zo komen vele goede dingen en plannen in een la terecht of nog erger: in de prullenmand. Digitaal te ledigen. De beweegredenen van mensen om af te haken voor het creëren van een betere wereld zijn nu niet altijd duidelijk. We dénken nog en wéten niet dat er dingen spelen die de mens verhindert om mee te doen. De angst misschien dat het persoonlijke of maatschappelijke consequenties heeft, de onmacht soms, omdat men er zich niet voor bekwaam acht. Broodnijd , eerzucht, of er op uit zijn zelf een beter plan te verzinnen en aldus de ander af te troeven en dan visa versa tegen de zelfde karakters aanloopt zodat ook dat plan belandt in dezelfde wereld van de eeuwige vergetelheid.

Het is geen specifiek algemeen tijdsbeeld van de nu levenden. Het is immers de mens en de dingen die starten, stoppen of doorgaan die het huidige tijdsbeeld bepalen. Op de keper beschouwd is dat dan ook eigenlijk het antwoord op de vragen in de daggedachte van vandaag. Een bijgewerkte uit een eerdere poging de wereld te verbeteren en misschien wel om diezelfde reden moeilijk te begrijpen. Zo ontstaan ook meningsverschillen en wordt polarisatie een dagelijks werkwoord. Zo bekvechten we door tot er minder dan een ons van ons overblijft. Zo gebeurt er van alles wat de mens eigenlijk niet wil en zo ontstaat er een sfeer van ik- mensen die anderen meeslepen in het nihilisme en blijft de vrede uit. Maar de evolutie staat niet stil en dus is er hoop voor onze kinderen hun kinderen.

Piet Eelants © 2021