Nog even zijn ze echt aan de macht. De tweede kamer regeert even mee. Eigenlijk en letterlijk zouden ze dat volgens de taakomschrijving meer moeten doen. Ze zijn al zo’n kleine maand demissionair zoals dat heet. In België hebben ze daar trouwens een meer passend woord voor : ‘ontslagnemend ‘. Letterlijk vertaald zou dat ook betekenen dat ze geen WW- uitkering krijgen als ze vrijwillig opstappen. In ons land doet men vrijwel niets vrijwillig of het zou moeten zijn dat ze daar op worden uitbetaald. Ministers en ook Kamerleden komen niet in de WW. Zelfs niet als ze ‘verwijtbaar’ worden weggestuurd. Dan heet het in enen wachtgeld. Maar een pietlut die daar op let. Toch ? De toestand in Den Haag is op dit moment die van ‘dat alles de afgelopen jaren al is veranderd en omgezet is naar niet altijd welkome neoliberale ideeën’. Het kabinet is gewoon klaar en klopt zichzelf op de schouders en op de borststreek. Ze deden natuurlijk niet alles verkeerd. Soms betrapte ik er mezelf op, dat ik dacht dat met de lach van Mark mijn eigen zorgen als sneeuw voor de zon verdwenen. Ik houd me wel meer voor het ootje. Het wachten op een nieuw kabinet duurt nog even (…).

Eerst zijn wij -burgers- aan de beurt. Als het virus het toelaat mogen we weer onze eigen leiders kiezen. Maar het wordt wel rommelig. Dat kiezen is een stuk moeilijker geworden. Juist op dit moment roert de politiek zijn staart of verbergt zich tegelijk met die staart tussen de benen achter non-argumenten om maar zeker aan de bak te komen én in de gunst van de onderdaan. Intussen moet er wel geregeerd worden ,maar niemand maakt zich daar druk om en men kabbelt gewoon de tijd die nog rest uit. Behalve zaken rond de coronacrisis : daar moet het hier en daar strakke beleid nog worden gehandhaafd, al was het alleen al om het allemaal te handhaven. Wat mij bezorgd maakt is dat van links naar rechts men anti- verveel items voorstelt die niet eens de bedoeling hebben ze uit te voeren.

De laatste debatten in de tweede kamer waren hoopgevend. Het is al erg genoeg dat dat velen denken. Ik blijf vooralsnog pessimistisch. Het moet ook allemaal anders straks. De politiek zal niet meer herkenbaar zijn. Wij, de burger, de pers en de leden der staten generaal mogen straks alles weten. Alles wordt transparant met het doel de democratie de democratie te laten zijn. Een debacle als daar waarop het kabinet is opgestapt mag niet meer voorkomen. Er zitten ook bedenkelijke kantje aan deze gedachte. De gekste hersenspinsels van ambtenaren zullen straks in felle discussierondes worden geanalyseerd en – god beware ons – nog worden uitgevoerd ook. Niets mag nog onder de pet blijven, maar we zullen er allemaal voor moeten waken dat wij in een democratie wonen waarin iedereen gelijk heeft. We moeten volgens mij toe naar een democratie waarin iedereen gelijk ís!

Wat we moeten doen is nadenken en luisteren. Luisteren naar elkaar en óók naar hen die nu de schuld krijgen van deze dubbele crisis.

Over die hersenspinsels gesproken ; ik heb nog wel wat ideeën. Voor Geert eerst : vóór het einde van het jaar moeten 16 Afghaanse windhonden over de grens worden gezet omdat ze ondanks de vele waarschuwingen wéér bij je in de tuin hebben zitten poepen en wat denken van het idee dat Moslims tijdens de ramadan in de zelfde God mogen geloven als Joden en Christenen. Hierin komt dus geen verandering. Stel ook eens voor Sigrid, dat in Friesland mensen die kunnen bewijzen dat ze afstammen van het Friese Stamboekvee voortaan van 9.00 uur tot 14.00 uur en op verjaarfeestjes Fries mogen spreken. Stel het voor in desnoods het vragenuurtje Jesse, dat aan het einde van deze eeuw er 2000 kilometer asfalt mag bijkomen komen op voorwaarde dat over de gehele lengte van de berm papaver mag worden verbouwd op een maximumstrook van de breedte van de snelweg. Een meerderheid heb je zo. Gert- Jan : iets voor jou : Alle christelijke biggetjes worden voortaan gecastreerd nadat ze verdoofd zijn en niet andersom. Henk ,wat dacht je hiervan : Het homohuwelijk wordt gehandhaafd als tenminste één partner kan aantonen vegetarisch te zijn én van onbespoten spruitjes houdt. Lilian, deze is wel geschikt voor jou : Het koningshuis wordt in fasen afgeschaft maar zal als experiment worden voortgezet in Oss en omgeving. Daar moet je het even mee doen Mark. Wat gebeurde tijdens jouw regeerperiode was nog minder komisch !

Piet Eelants © 2021