Een bewering doen over belangrijke maatschappelijke of politieke onderwerpen of personen is een vorm van vrije meningsuiting. Jij en ik doen daar gelukkig soms aan mee. We wonen in vrij land. Dus mág dat ook. Het vrije woord uiten en met argumenten bekleed verkondigen van feiten is ook een uitlaatklep en het lucht op, maar woorden mogen nooit vervallen in een eruptie van latent aanwezige aanplant van naderend onheil . Iemand beïnvloeden is meestal onschuldig en soms nuttig en kan zelfs zonder winstoogmerk; intimideren en al dan niet indoctrineren is ronduit gevaarlijk. Er zijn veel kanten aan het beïnvloeden en het je laten beïnvloeden.Gelukkig vallen de valse profeten doorgaans door de de mand , op hun bek en uit de gratie. Sommigen lieden verstaan echter de kunst om ongeremd en met opvallend veel bijval leugens en laster te verspreiden, aan een tegenaanval te ontkomen of er aan weerstaan. Dat zijn niet zelden politici of lieden die beweren dat God zelf hun getuige is. De geschiedenis bewijst het ; grote veranderingen of ideologieën kregen de kans jouw in het gareel te laten lopen, oorlogen te ontketenen en religies te laten ontaarden in moordzuchtige ideologieën. Er was altijd wel een opperwezen dat wist hoe je beter moest leven terwijl enkel chaos het gevolg was van ‘de nieuwe tijd’.

Het feit dat we leven in een tijd dat door middel van met name de digitale weg iedereen de vrijheid heeft en soms ook neemt om zijn of haar woordje te doen, noopt ook de echte opiniemaker de steeds talrijk wordende infuencer te imiteren. Mijn devies dat bovendien een advies aan jouw is, is: Denk zélf en hou het voor jezelf. Ontwaakt! Zou ik bijna zeggen.

(c) 2020 Piet Eelants