Het klinkt een beetje naar en roept misschien hier en daar ongewenste herinneringen op. Als je de krant leest van vrijdag 21 juli 2020 is het wel een gedachte die speelt bij de burgemeester Paul Depla van Breda. Helemaal fris klinkt het niet. Hij zal het wel niet zo expliciet bedoelen , maar de neiging tot uitvoeren van zijn gedachtespinsels zijn er wel. Bedenkelijk. Corona of niet; sommige hoogwaardigheidsbekleders die wij al dan niet direct of indirect democratisch hebben gekozen, kunnen met de uitbreiding van hun bevoegdheden in verband met het corona-virus zich nu al uitspraken veroorloven en een zekere macht toe-eigenen die schuren met de grondwet en erger. De rechten van de mens gaan wel op een gevaarlijke helling en rieken latent naar het bijna onvoorstelbare. Depla zegt en doet dit natuurlijk met goede bedoelingen met zijn bezorgdheid over meer besmettingen in zijn stad. Toch hoop ik dat hij er niet mee wegkomt met zijn plannen. Het zal me niet verbazen dat de landelijke democratische machten ze niet gaan honoreren.

Ze zijn overigens gelukkig ook niet echt te vergelijken met de hersenspinsels van ene Trump, Bolsonaro of Loekasjenko. Die zijn ronduit gevaarlijk. Ze eigenen zich een zekere macht toe om hun politieke invloed te versterken. Het corona-tijdperk heeft hier en daar al aangetoond dat een zekere willekeur meespeelt. De ene viroloog beweert het tegenovergestelde dan de andere. Het lijkt er op dat men elkaar met al dan niet zelf ontdekte feiten of die er op lijken wil overtreffen. Als het gaat over een bepaald medicijn, vaccin of ander ‘voorbehoedsmiddel’ zoals mondmaskers of handen wassen ; een eensgezinde mening over alle van deze en andere bestrijdingsmiddelen of maatregelen om het krijgen van het virus te voorkomen, is er niet. Ik ben al lang de weg kwijt en weet niet meer waar ik aan toe ben.

Gelukkig hebben de meeste mensen hun eigen normen en waarden en voelt men zich verantwoordelijk ten opzichte van de medemens. Net als ik zit waarschijnlijk ook jij ook met vragen over wat goed of juist is en verlang je naar meer duidelijkheid. ‘Doe ik het nu goed, bescherm ik mezelf wel goed en besmet ik ik mijn naasten en anderen nou wel of niet met mijn houding of handelen’ zouden geen vagen moeten zijn. Ik verwijt de autoriteiten dan ook dat er steeds meer willekeur ontstaat waardoor de burger door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Welke wetenschapper die er voor doorgeleerd heeft kan ik geloven of vertrouwen. En wie geeft mij de zekerheid dat diezelfde deskundige morgen niet wordt beïnvloedt door nieuwe wetenschappelijke inzichten of misschien zelfs commerciële belangen. De verwarring speelt niet enkel bij mij een rol in mijn gedachte; ik weet zeker dat velen twijfelen aan het waarheidehalte van welke mening of bewering dan ook als het gaat over dit ( waarschijnlijk) vreselijkste virus ooit.

Waarmee ik weer niet wil zeggen dat dat inderdaad zo vreselijk is als ik een twijfelwoord tussen haakjes schrijf. Wat we allemaal weten is, dat verdeeldheid paniek zaait en zich vroeg of laat laat oogsten. Wat we daar mee aan moeten is voor mij ook een vraag, maar ze blijft onbeantwoord. De pretentie om er een oplossing voor aan te dragen of te suggereren is niet evident en is me ook vreemd. Een hoop ‘hoop’ wens ik ons allen wel toe. Hoop dat alle verwarring rondom het Covid -19 virus geen voedingsbodem zal zijn om gevreesde snode en kwade plannen van machtswellustelingen zal worden.

Piet Eelants ( C) 2020