Blog Image

VERZAMELDE DAGGEDACHTEN

DAGGEDACHTEN

De dagelijkse Daggedachten van Pee | Piet Eelants | in de Dongense Internetkrant worden op veler verzoek vanaf oktober 2014 op deze plaats verzameldOp alle teksten in deze bijlage geldt dat bij overname van volledige teksten of gedeelten ervan bronvermelding is gewenst

De altijd roependen ( 698 )

DAGGEDACHTE Posted on ma, november 15, 2021 14:57

Het is een eind geleden. Ik deed er zelf aan mee. Dat wel. Vroeger deden we er meer aan. We waren fel en verzetten ons tegen elke tegenspraak, met tegenspraak én vooral tegen onrecht. Meningen en daden van met name de overheid werden met behoorlijk goede argumenten van tafel geveegd. We waren er goed in. Het streven naar een perfecte wereld beheersten bij velen het dagelijkse leven. Heel strijdbaar volgden we met z’n allen alle politiek discussies op tv en gaven daar thuis,in rokerige zaaltjes én op straat in allerlei vormen commentaar op. Velen stonden op de barricaden als er nog maar een scheet dwars zat die als onrechtvaardig werden gezien of gevoeld Dat was – vonden we – Democratie die wel is waar gepaard ging met een flinke dosis burgerlijke ongehoorzaamheid , maar soms wel zoden aan de dijk zetten. Ook uit Dongen vertrokken bijvoorbeeld héél veel bussen naar de anti kruisrakettenmars in Den Haag. Eens. Lang geleden. In 1983. Hier vlakbij, in Oosterhout protesteerden in 2014 bewoners van een niet begrepen stadswijk tegen hoogspanningskabels. In ons eigen s Gravenmoer deed men dat nog recent. Maar het werd weer stil .Ze hebben het daar én in De Haag ook weer even gehad. Het is bijna voorspelbaar. Men loopt warm voor iets, maar laten de ander in de kou staan. We werden weer roependen in de woestijn en de voortrekkers van nu verdwijnen over een tijdje beslist weer in de anonimiteit. Het is niet anders. De wereld draait door terwijl er al velen de wens uiten dat de bol even zou willen parkeren en er van af willen afspringen. Dat gevoel , het tot besef komen dat jij de wereld in het algemeen én in je eentje niet kan veranderen, brengt twijfel bij velen en zien af voor de taak, de goede zaak die een schier onmogelijke poging zal blijken te blijven. Ze hopen nog, dat het anderen wel lukt, een toekomst te creëren waarin protesteren niet meer nodig is; dat eens op een dag, iemand wakker wordt die heel duidelijk het licht ziet aan het eind van de spreekwoordelijke tunnel. Een soort nieuwe Jezus misschien, of zoals sommigen nog denken dat ie terug zal komen. Jammer dat sommige tunnels , waarin we op het einde het licht zien, niet eens meer gegraven worden volgens de regeltjes die we eigenlijk allemaal samen maken. Er zijn wel wat vragen én er is nog hoop. Die laatste staat als slot van deze daggedachte genoteerd. Is dit verhaal gebaseerd op feiten, is het gewoon de voorlaatste daggedachte die door een gewone sterveling zijn uitgetypt, of is het misschien de waarheid dat er te veel mensen schelden vanaf de kade tegen een muitende bemanning, in een zinkend schip doorpompen of trekken aan een dood paard. Ja,…als we met z’n allen in de woestijn blijven roepen worden we misschien wel gehoord. Raken idealen op of zijn we ze gewoon kwijt en moeten we ze weer gaan zoeken ….?Hokje ( 697)

DAGGEDACHTE Posted on za, november 06, 2021 11:46

De heilige huisjes, de zuilen. Nederland was er trots op. Maar het is duidelijk. Ook dit fenomeen is zo goed als verdwenen uit onze vaderlandse geschiedenis. Toch? De geest is al lang uit de fles en zit nu in een hokje. Dat betekend dat er nu een hokjesgeest heerst. Het woord en betekenis van hokjesgeest is negatief. Als je in hokjes denkt ,denk je meestal egocentrisch, maar deden de zuilen dat dan ook niet ? Mensen waren er trots op om tot een zuil te behoren en de meesten hadden niet eens in de gaten dat ze daarmee anderen in een hokje zetten. Ze konden het ook niet weten. De tijd waarin ze leefden was cultureel zo ingericht. De zuilen waren behoudend van aard en hielden mensen bij elkaar. Soms tegen wil en dank maar meestal vanzelfsprekend. Het bij elkaar houden was dus tegelijk inherent aan het zich afzetten tegen anderen. Zij hadden hun eigen clubje en dat was goed. Dat mocht en was ook nodig voor de pluriformiteit waar dit land ook trots op was. Toen de heilige huisjes scheuren vertoonden werd met alle macht geprobeerd de scheuren te repareren.

Een voorbeeld daarvan waren de missiedagen in de katholieke kerk. Dan kwamen de paters de mis doen en hielen en passant een donderpreek met als gevolg dat de week erop de kerk weer vol zat en er pas gehoest werd als de consecratie voorbij was. Jongeren die dit lezen, lezen het abracadabra.

Een mens past zich aan en zoekt een ander clubje en maakt opnieuw zijn of haar eigen zuil .Het gevolg is wel dat dat ook betekend dat zijn of haar vorige clubje wegkwijnt en enkel geschiedenis blijkt te worden. Is er dan een verschil tussen toen en nu ? Sommige clubjes veranderen tegenwoordig van karakter en worden eng. Dat gebeurt als jouw clubje zich afzet tegen dat andere clubje en zover gaat dat je dat andere clubje geen bestaansrecht meer gunt. De lezer ‘gebruike’ hier zijn of haar onderscheidingsvermogen. Wat goed is bewaren we. Maar ook : als jij niet in een bepaald hokje past geeft de ander dat nog geen recht om er je erin te proppen. Alles is eindig, ook verandering.

Piet Eelants (c) 2021Dongens eten ( 696)

DAGGEDACHTE Posted on do, oktober 21, 2021 16:14

Als de voorspelling klopt, is er op het moment dat jij dit leest en op de dag dat het is geschreven nog steeds dat typisch weertype gaande na de tot nu toe herfstigste woensdag in oktober 2021. Veel wind, regen ook en de kraag omhoog. Op de fiets was jij vandaag al blij .Je had de wind mee. Ik volg je nog even. En dan. Je fiets in de schuur en binnen een lief persoon die je staat op te wachten. Nog voor je je kletsnatte jas aan de kapstok achterlaat, word je stoel voor je klaar gezet. Er wordt aangeschoven. Het ruikt er al naar. Je ziet er al naar uit en de verwachtingen hoog gespannen. Je ziet het voor je : Een warm tafereel ontpopt zich aan de werkelijkheid in Dongen . Je verwachtingen zijn hoog gespannen. Hard gewerkt vandaag en gezwoegd heb je ook ; ervoor en erna. Het vechten tegen de elementen zit nog in je kleren. En dan wordt op een even liefderijke manier een pan op de reeds gedekte tafel geplaatst. En wéér dan : een Eenpansgerecht, een met wat zich vandaag tot een cultureel en hoogstaand culinair hoogstaand najaarsgerecht verheft, ziet voor het eerst dit jaar het seizoengebonden levenslicht bij het wegnemen van het deksel.

Voor het eerst dit jaar staat die pan er. Triomfantelijk siert het kookgerief het midden van de eettafel. In de pan een houten lepel. Dit voorwerp zal aanstonds worden gehanteerd. In de warme gezellige en met kaarsen verlichte salon van je eigen huis stijgt de stemming, de spanning ook. Want naast je bord wordt een vooral groot glas met het beste donkere en hoppigste bokbier geplaatst. Als door een engeltje ingeschonken. Dat zelfde engeltje dat gelukkig enkel spreekwoordelijk iets op je tong doet en er ook zelf van schijnt te genieten ,schuift ook aan. Voor je neus nu een bord dampende geeloranje massa, gelardeerd met stukjes mager of desnoods vet spek. En dan die saus. Klaar om in een met de vork gemaakt en tot kunstwerk verheven vijvertje in de ongeëvenaarde lekkernij op je bord te worden geschonken.De rookworst. Je hoort het prikken er in en je ziet de sappen eruit vloeien. Het maakt je blij. Je neemt nog een hap en herhaalt dit totdat het vijvertje in het midden van je bord overstroomt. Er volgt een verrassende blik in je ogen als er gevraagd wordt of je nog een stukje wilt. Het lijkt allemaal de gewoonste zaak van de wereld, maar daar komt alleen de worst vandaan. De verrassing is pas compleet als jij het touwtje van het laatste stukje worst mag verwijderen en het kontje nog mag opeten ook. Je bent zelfs bereid om dat te delen met je partner en stiekem weet je dat er voor liefde eigenlijk niets anders nodig is als het allemaal rechtstreeks naar de maag mag ..HET GEVAAR SCHUILT IN DE MASSA ( 695)

DAGGEDACHTE Posted on vr, oktober 08, 2021 11:24

We zitten nu zowat tegen de 700 gepubliceerde daggedachten. Die je nu leest is een van de laatsten. Ik heb er al zo’n 1600 geschreven. Verhalen die mijn mijn ziel en zaligheid helemáál blootleggen zijn daarbij in de meerderheid en houd ik aldus voor mijzelf. Wel geef ik soms een inkijkje in mijn hart,doen en denken en dat niet eens altijd bewust. Mensen hebben dat allemaal. Zonder het willen, geven mensen hun diepste ik wel eens bloot of in ieder geval hints in die richting. Dat fenomeen zit in ons allemaal en komt voort uit je brein. Jouw grijze massa maakt uit waarom we vrienden maken en anderen soms haten, terwijl de mensen die jij niet zo ziet zitten ook vrienden hebben. Kort door de bocht is dat wat ons onderscheidt van anderen en wat de sfeer in onze directe omgeving bepaalt. We worden er ook door beïnvloed, zoals we door alles rondom ons beïnvloed worden. Dat vormt tezamen ons referentiekader,karakter, politieke en religieuze richting en ons algemeen handelen. Het verklaart ook de verschillen onder de mensen. We willen ze niet altijd herkennen of erkennen maar het is wel een feit. Sommigen onder ons maken daar dan ook gebruik en soms misbruik van en gaan op zoek naar mensen die het meest voldoen aan wat ze zelf zijn. Zo ontstaan groepen van mensen die soms talrijk worden en daardoor ook meer macht verzamelen. Dat kan goed gaan, maar ook helemaal verkeerd uitvallen. Door macht te verzamelen vergaart men ook kennis van de ander en verspreidt de denkwijze, doen en laten van een aldus gevormde groep zich in soms hoog tempo. Het blijft niet onschuldig en niet te vergelijken met een zangclubje of tennisvereniging. Samenwerken kan ook een groot goed zijn.

In Dongen hebben we daar zelfs een slogan voor uitgevonden. Daarentegen is zélf denken het gevolg van nadenken. De geschiedenis schets meer gevaren van samenwerken dan de voordelen. Ooit schreef ik een daggedachte die ik ‘ Ecce Homo’ noemde, die heb ik er voor de gelegenheid maar even bijgehaald. Het blijkt dat het gene wat ik toen dacht nog steeds van toepassing blijkt te zijn en voor mij nog steeds mijn levenswijze bepaald. Ecce Homo: zie de mens als individu en leer er enkel van wat jou een beter mens maakt.Een gedachte om even bij stil te staan misschien, maar meer ook niet

Mensen die een volk, stam, ras of eenheid op religieus gebied vormen zijn te vergelijken met vonken die een door hun gecreëerde brandstapel in lichterlaaie kunnen zetten. De mens lijkt dan plotseling een roedeldier is een doedeldier en volgt de leider. De leider is altijd en overal de baas over en ondanks enig mogelijk verzet van de oudsten in de roedel krijgt de leider de rest van de roedel mee in zijn of haar ideeën over andere roedels. Zo ontstaat een doctrine met als doel de mens te indoctrineren. Doet een van andere leiders iets niet goed in de ogen van de andere of iets dat voor een andere roede onwelgevallig is, dan komt er een conflict waarbij hij of zij de roedel in het geheel nodig heeft om het conflict te slechten dat is meestal visa versa en een bron voor een uit de hand lopende confrontatie.

Daardoor kan een roedel groter worden dan de andere en is er sprake van macht en onmacht. Een simpelere uitleg over het ontstaan van een oorlog kan ik bijna niet verzinnen. Zoogdieren ( waaronder de mens), insecten, reptielen en alles wat onder levende wezens wordt verstaan, vechten om de macht van de sterkste. Ieder zijn plekje telt niet. Alle wezens willen steeds meer leefruimte omdat ze talrijker worden of omdat hun leiders dat willen. Dat gaat altijd gepaard met conflicten. Boven de leider staat altijd een hogere macht die goddelijk is en dus eigenlijk het machtigste is. Dieren vormen daarmee de natuur en moeten doden om te leven. Daardoor wordt het een religie en ook de as van het kwaad .

De wet van de sterken doet ze overleven tot dat mens op hun pad komt. Mensen vooral, creëren een God . Ze kunnen dit. De mens is geëvolueerd en daarna geëvalueerd en heeft verstand. Ze geven in geschriften, boeken en desnoods middels heilige koeien aan wat die God van hun allemaal wel niet kan en luisteren daarna massaal naar het door de mens gemaakte woorden van die God. Hun God is daarmee monddood en zonder macht. Er is geen twijfel mogelijk. Die god staat aan hun kant en maakt het allemaal alleen maar gemakkelijkere om het conflict aan te gaan. Alle roedels doen dat en hun God is met hen. De mens is vindingrijk. Het is niet God die de mens maakt maar het is de mens die zijn eigen God maakt. De geschiedenis is bekend. De mens is in zijn gelijk gesteld en wast de handen. Uit naam van de ene God werd en wordt er op los gemoord in Kruistochten, de inquisitie en heilige oorlogen. Ook de volgende en door de mens de derde wereldoorlog genoemd, zal zo ontstaan. Mensen bidden tot hun God. Altijd al. God hoort hen niet en kan niet helpen omdat God alleen in hun geest aanwezig is. Of ze verklaren die dood en geven de schuld aan een andere roedel. Die moet daar voor gestraft worden natuurlijk. Ooit heeft een ongeveer 33- jarige mens nét voor zijn sterven aan zijn God gevraagd hen te vergeven. ‘Want ze weten niet wat ze doen’. Voor de mens blijft er misschien niets anders over dan te beweren dat God dood is waarmee de mens zichzelf en God misschien verloochend. Moge jouw God het verhinderen en ook ik wil graag blijven denken en handelen binnen mijn eigen vooral kleine roedel die geen uitbreiding behoeft.

(C) Piet Eelants 2021.ISME : het beging van anders denken (694)

DAGGEDACHTE Posted on do, september 30, 2021 11:21

‘Een land en volk krijgt de regering die ze verdiend’. Je hoort die uitspraak nogal eens. Oorspronkelijk is ie van Joseph le Maistre. Hij was een belangrijke denker tijdens de Franse revolutie. Hij wordt vaak gezien als een van de grondleggers van de conservatieve stroming. Een van de waarheden die je uit deze uitspraak kunt destilleren is dat het gebruik van woorden en omstandigheden en dat gecombineerd met het juiste moment, grote gevolgen kan hebben in de wereldgeschiedenis. Niet enkel Frankrijk is er door gevormd, maar kreeg niet altijd de regering die aldus logisch was en gebaseerd op deze uitspraak. Het kan verkeren.

Die geschiedenis leert het ons. ‘Isme’ pakt meestal en uiteindelijk negatief uit voor de mensheid. Die zich aansluit bij een ‘isme’ laat zich al gauw meeslepen door een ideologie waarbij het zélf denken, doen en laten op een tweede plaatst komt en waardoor er zelfs een wereldoorlog kan ontstaan. Het moment dat ene Adolf in de Duitse Bundestag werd gekozen bijvoorbeeld. Ook dit moment was er een na een reeks gebeurtenissen. De uitkomst is bekend. Dit populisme kwam voort uit het Nationaal Socialisme en er zaten in dit geval natuurlijk enkel en alleen foute kantjes aan: Ellende , rassenhaat, dood en verderf. Het kan verkeren dus. Populisme is ook bedenkelijk. De geschiedenis kent mensen en feiten die beroemd werden en massa’s in beweging bracht. Aan het begin van onze jaartelling was er bijvoorbeeld een leider die vanuit zijn hoog morele instelling de wereld wilde verbeteren. De zoon van een timmerman schopte het in eerste instantie niet verder dan de ellendige dood aan een schandpaal, maar heeft tegelijk een bijna onuitwisbare golf van volgelingen achter zich kunnen scharen.

Goede leiders zijn er maar weinig. Dat komt volgens mij omdat meestal een ‘isme ‘ aanhangen dat het ander ‘isme ‘ niet bevalt en er mee in conflict komt. Een goede leider die bovendien slim is, maakt zijn eigen ‘isme’ en laat het langzaam groeien totdat het de leider macht geeft. Hij heeft er dan namelijk velen die zijn ‘isme’ aanhangen en eendracht maakt macht. Het zal zo altijd gaan. De eeuwige strijd om het goede te doen en het kwade te weren heeft een ding gemeen op weg er naar toe, Beren. Het is dan ook een natuurwet . Wij kunnen niet zonder en de natuur ook niet. Kijk naar onze viervoetige warmbloedige collega-zoogdieren. Er is een leider of er komt er een. Anarchisme komt maar weinig voor in het rijk van de sterkste terwijl die nu juist het telkens weer proberen om het alleenrecht van iets op te eisen. Mensen die er een sociale theorieën op na houden dat zij de staat als instelling verwerpen en een maatschappijvorm voorstaan waarin de mens zich los van overheersing en dwang in vrijheid kan ontplooien krijgen dan ook veelal de kous op de kop.

Mensen kunnen kennelijk niet zonder leider,maar ook niet zonder elkaar. Het is van alle tijden en alle volkeren hebben er mee te maken of te maken gehad. Het ontstaan van een ‘isme’ is niet enkel van vroeger. Er ontstaat ook nu nog wel eens een ‘isme’. Ik heb geen idee hoeveel ‘isme ‘ positief en welke negatief kunnen worden uitgelegd. Er is er eentje die sprekend is voor velen : Idealisme. Jammer is wel dat dit ‘isme’ meestal wordt gedwarsboomd door realisme. Wat zou het bijvoorbeeld mooi zijn als er op een gegeven moment maar één ‘isme’ over zou blijven en de mensen zullen uitroepen : ‘isme’ dát een ideale wereld !’

Piet Eelants(c) 2021SOMBER EN HOOPVOL (693)

DAGGEDACHTE Posted on vr, september 17, 2021 16:51

Immorele graaiers worden het wel genoemd. Zij die volgens jou en mij veel te veelverdiener zijn en dat ze eigenlijk niet zouden moeten krijgen wat ze krijgen omdat ze het ook niet verdienen. Er zijn ook veelverdieners die het geld dat ze verdienen ook wérkelijk verdienen en het daarom ook terecht krijgen. In het televisieprogramma ‘Kijken in de Ziel’ waarin Coen Verbraak een tijdje geleden grootverdieners aan de tand voelde over allerlei zaken waarmee deze mensen goed overweg kunnen is er maar één persoon die boos werd toen er volgens deze persoon suggestieve vragen over werden gesteld. Dat feit is veelzeggend. Er is al lange tijd over échte zakkenvullers gepraat en geklaagd .Ze zijn ook ter schande gemaakt en ook elke keer hoor je weer dat er maatregelen tegen worden genomen. Mijn eigen politieke richting en door wie ik naar zeer wisselende en dikwijls enkel latente tevredenheid laat vertegenwoordigen in staat en kamer is daar duidelijk over. Maar zelfs mensen in een ander politiek spectrum waarvan je zou verwachten dat die alleen maar denken dat geld niet enkel makkelijk is maar ook veel macht vertegenwoordigd zijn het er over eens dat het soms de spuigaten uitloopt. Maar dat er niets veranderd en dat er gemiddeld elke week weer een fraude- en graaischandaal – bericht onder onze neus wordt gehouden gaat menigeen goed de keel uithangen. Denk maar eens terug aan het woord ‘mondmaskers’.

Er zijn al gevallen bekend dat ontdekte en bewezen gewetenloze graaiers naar een verafgelegen eiland vluchten en daar de poep van de knikker af en het geld wit te wassen en daardoor anderen meer de stront in te duwen. Dat gaat stinken en niet zo’n beetje ook. Een stukje geschiedenis : Loon naar werken was na de klassenstrijd en priester Daens goed geregeld in onze lage landen. De inbreng van kapitaal en arbeid was verdeeld op een goed uitgebalanceerde tevredenheidsschaal. Daarvóór was het een stuk a socialer hoor. Gedwongen winkelnering, ook in onze streken en de hier in Dongen veelvoorkomende leer – en schoenindustrie deed soms gezellig mee in dat klassenspelletje .Ook hier werden hongerloontjes uitbetaald en óók als zodanig ervaren in de grote gezinnen. Dat kon niet en men werd wakker,organiseerde zichzelf en vocht met wisselend succes terug tegen het zich aan de arbeiders verrijkend deel van de maatschappij. Maar naargelang de industrialisatie en de techniek vorderingen maakte gingen in verhouding de lonen en salarissen wel vooruit maar een stuk minder hard dan dat van de uiteindelijke verantwoordelijken die gingen over de inhoud van onze portemonnee.


De bazen werden rijker en de arbeiders die later werknemers werden genoemd vonden dat vrij normaal .Die werden aangemoedigd dat te aanvaarden – in naam van God- door mannen in zwarte rokken. Zij moesten namelijk blij zijn weer beleg op de boterham te kunnen kopen. Men was tevreden en mocht aan de welvaart ruiken. Maar dan kwamen de jaren 30 die te vergelijken zijn met de jaren 80 van de vorige eeuw. Veel mensen kwamen op straat te staan en moesten er van leven. Natuurlijk is dat niet enkel de graaier die daar debet aan is. Andere – ook economische tegenvallers – hebben een rol in de tijd. Maar tegen alle heilige huisje trappen in deze beperkte ruime is een hele en te grote klus. En nu en straks ? Volgens mij is het geld wat er was op of zo goed als. Corona en kortetermijndenkers in Den Haag wisten er wel raad mee. Diezelfde staat kan het straks niet meer opbrengen al die mondjes te voeden. In het recente verleden en met het sluiten van sociale akkoorden vond men daar telkens wel wat op. Langer werken ,kortere en lagere uitkeringen en nog meer doekjes voor het bloeden. De kanteling werd het allesomvattend genoemd en ondertussen groeiden voedselbanken en moderne St Vincentius verenigingen de grond uit als paddenstoelen.

Zelfzorg en elkaar helpen was het credo en de boer hij ploegde voort. Toch vrees ik dat dat laatste er niet meer bij zal zijn in de toekomst, om de doodeenvoudige reden dat de toekomst zich altijd herhaald. De boer zal niet meer vrij kunnen ploegen. Hij krijgt nu al de schuld van zowat alles wat onze toekomst somberder maakt en iedereen wijst met het vingertje naar hen die het echt niet begrijpen. De complottheorie, het fake- nieuws en een onmachtige overheid. Het is ’the writing on the wall’. De mens is, ondanks het coronavirus verwend en behept met het ‘heb – virus’, krijt te veel te vertellen en wordt door de in het leven geslopen welvaart egoïstisch en apathisch om anderen te helpen. Alleen het woord blijft straks over en de daad uit.

Het – voor de herfst zich echt aanbiedt – zomerse zonnige in dit in delen ervan significante sombere verhaal, is wel dat alles eindig is en dat ook de volgende crisis niet eeuwig zal duren. Het geschetste toekomstbeeld is dat ook. Zonnig dus. Er zal weer wel een andere Daens op staan , of een de nieuwe ‘oude Drees ‘. Zo . Dat lucht op en geeft hoop voor de toekomst van het wereldje rondom ons en waarin we moeten leven en mee moeten doen .Als je de mooie dingen die óók staan te gebeuren nu al vergeet komen die nooit aan bod.

Piet Eelants (c) 2021Jan Splinter bereidt zich voor ( 692 )

DAGGEDACHTE Posted on za, september 04, 2021 13:52

De zon heeft steeds meer moeite om de warmte van de zomer op te brengen en hier en daar zie je al de voorboden van de komende herfst. Toch schijnen we deze week nog de zomerse waarde van 25° te halen. Nog wat aarzelend veranderen de bladeren van kleur. Schoorvoetend bijna vliegen de eerste trekvogels richting zuiden; hun instinkt volgend , voedsel en de warmte zoekend in verre oorden. In de bossen, de Duiventoren , in de Bergen, de trimbaan en Bamboebos zijn de eerste paddenstoelen al gesignaleerd. In het dorp zie je mensen die voor het eerst hun jas hebben opgezocht. Hier en daar zijn er al winkels die de eerste pepernoten te koop leggen in de vakken. Nog niet op ooghoogte. Het is een kwestie van tijd. Vanaf nu is de AVRI heel bewust bezig in gedachten en daad om weer een mooie kerstshow te creëren onder hun daken. In augustus al werden de eerste voorbereidingen getroffen.

De tijd dringt nog niet echt, maar de tijd van wachten is voorbij. Binnenkort, zo voorspel ik, is er al een voorproefje van de eerste najaarsstorm die de golven van de zilte zee doen afkoelen en in beweging zetten. De stranden worden nu is aarzelend tempo leger en de strandtenten opgeborgen. De mens blijkt weer plotseling een natuurproduct, anticiperend op wat komen gaat. Sommigen gaan mee in de stroom der dingen en wachten het nieuwe seizoen af, Hier en daar, nog bijna onbewust, bereiden mens en dier zich voor op de veranderende natuur. Mensen kopen nieuwe kleding ,dieren verzamelen voedsel als buffer voor de winter. Sommigen zijn nog in vakantiestemming, bewonderen elkaar en zichzelf om de gezonde kleur op hun gelaten en zijn zich bewust van hun door de zon gebleekte blondere haren. Ze denken nog niet aan de herfst, maar aan de volgende vakantie. Voor anderen is dat al verleden tijd. Ze zijn weer een tijdje aan het werk of zitten weer is de dagelijkse flow. Anderen zijn onrustig , hebben al wat last van hun jaarlijkse muizenissen in hun hoofden en zien de wereld rondom hen grijzer worden. Komt het virus ook terug van vakantie, of is het toch thuis gebleven – het is tenslotte onzichtbaar -, zich verstoppend op een eerder ondergelopen camping, om een gemakkelijke herstart te maken.

De wereld rondom ons past zich bij al die stemmingen aan. De verwachtingen zijn hoog, onzeker, maar meer nog gespannen. De Wereld Draait weer Door en Linda presenteert morgen de eerste Miljoenenjacht, die weer weer geopend is. Hoop en vrees ontmoeten elkaar, in woord en beeld en maken indruk op ons. Nog even en de natuur wordt weer indirect wat geholpen door verleden ingrepen van de mens. De muts, de sjaal , de extra deken op het bed. De derde prik misschien en de warme kruik, voor de winter die volgt. Het komt allemaal weer, of weer terug. De seizoenen. Het zijn grijzen en groenen.

(2021) (c) Piet EelantsMARKTWERKING TOCH ERGENS GOED VOOR (691)

DAGGEDACHTE Posted on do, augustus 26, 2021 10:19

Mijn kleinzoon begint met zijn vriendin al voorzichtig op de woningmarkt te kijken of er een plaatsje voor hen is. Ze zijn niet alleen en dat is een probleem. Jongeren en zij die een kleine beurs hebben, hebben het nakijken. Tweeverdieners zijn de volgende slachtoffers van wat genoemd wordt ‘de krapte op de woningmarkt’. In feite is er die krapte wel en er zullen duizenden woningen moeten worden bijgebouwd,maar het heet niet voor niets de woningmarkt. Het woordje markt klinkt voor mij altijd nog romantisch. De kraampjes met stoffen en bloemen, de groenteboer pur sang en de voornaamste kraam : de viskraam. Je merkt het, ik probeer het luchtig te houden, maar de markt is gegroeid en heeft altijd al te maken gehad met ‘marktwerking’. Marktwerking is een toverwoord voor mensen die geld ruiken en er meer van willen. In de vrije kapitalistische wereld waarin wij leven is dat geen doodzonde; het is een stokpaardje van vele regeringen die het woordje vrijheid er maar al te graag aan koppelen. Zo ontstond een nieuw samengesteld woord: ‘vrijemarktwerking’. Dat doet ’t ‘m. Wie wil er nu niet ‘vrij ‘zijn in doen en laten en er beter van worden. Dat is op de eerste plaatst menselijk. Maar het woord en term menselijk heeft al lang niet meer de sfeer van ‘vanzelfsprekend of menslievend’. Menselijk krijgt in vele gevallen iets dierlijks. Een dier weet niet beter, is parasitair door instinkt en met een beetje geluk heeft ‘de schepper’ ze een kwakje symbiose meegegeven. Hier komt de wolf aan in dit verhaal. De mens worstelt er al lang mee en de laatste jaren met de werkelijkheid: de wolf is terug.

Hij steelt en vreet schapen en laat zich niet door hekken tegenhouden. De wolf pakt wat ie pakken kan en vertoont daardoor menselijke trekjes. De vorm van deze daggedachte is nog een probleem. Kies ik voor de vorm een fabel, parabel , sprookje of thriller. Misschien is een gelijkenis wel het meest van toepassen en daarom blijf ik maar bij mijn wolf. In het kader van het onderwerp figuurlijk wel het beste. Alhoewel de wolf in werkelijkheid niet zo’n slecht karakter schijnt te hebben en enkel rooft en schapen vreet om te overleven, is de wolf in onze gedachten en referentiekader een wreed dier. Eigenlijk vergelijkbaar met de mens dus. Mensen zijn vindingrijk en geven woorden een betekenis die ze in hun grijze massa opvissen naar waarheid en soms getrouw. Zo ontstond ook het woord ‘geldwolf’. De geldwolven hebben het dus aan zichzelf te danken dat ik ze in mijn (dag)gedachten en in het kader van het onderwerp, zo noem. De mens zocht er ooit een woord bij. Huisjesmelkers. Sommigen van hen weten van de ‘Prins’ geen kwaad, maar de geldwolven onder hen zijn voor een groot gedeelte schuldig aan de woningmalaise die vooral de jongeren teistert. Huisjesmelkers kopen een huis en met meer geld , meer huizen, verhuren ze voor veel geld en maken door de regel zo’n 8% rendement. Probeer dat maar eens te verdienen met je spaarrekening op welke bank dan ook. Kopen en huren worden daarom schier onmogelijk voor woningzoekenden. Dat is hard en a- sociaal. Oosterhout volgt nu ook de weg van Amsterdam en vele andere gemeenten. Degenen die een huis koopt, moet er zelf een aantal jaren in gaan wonen. Een goede maatregel zo vast om de woningmarkt beheersbaar te houden en rechtvaardiger. Er moet nog meer gebeuren natuurlijk, maar de marktwerking heeft met deze nieuwe regels ook een goede kant. Het zal zo’n vaart nog liet lopen, maar de prijzen zullen zich op den uur behalve met vraag en aanbod, ook gaan verhouden tot minder speculaties. Een goede zaak die marktwerking. Ik wist niet dat ik dat ooit zou zeggen. Onze Dongense wethouder moet niet altijd doen wat grotere broer Oosterhout beweegt om een probleem aan te pakken, maar de wereld zou er wel een beetje beter van worden als ze er eens over gaat praten met haar collega. Dat de Oosterhoutse wethouder van een andere partij is moet haar in ieder geval tot nadenken bewegen wat háár uiteindelijke ideologische grondslagen zouden moeten zijn.

Piet Eelants (c) 2021Volgende »